Bài tập 3.7 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 3.7. Hoàn thành các phương trình hoá học... DeHocTot.com

Bài tập 3.7 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


3.7. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây (ghi rõ số oxi hoá của cacbon :

(1) \(CO + {O_2}\) ?

(2) \(CO + C{l_2}\) ?

(3) \(CO + CuO\) ? + ?

(4) \(CO + F{{\rm{e}}_3}{O_4}\) ? + ?

(5) \(CO + {I_2}{O_5}\) \({I_2}\) + ?

Trong các phản ứng này CO thể hiện tính chất gì ?

Hướng dẫn trả lời:

(1) \(CO + {O_2}\) \(2C{O_2}\)

      +2                           +4

(2) \(CO + C{l_2}\) \(COC{l_2}\)

       +2                                 +4

(3) \(CO + CuO\) \(Cu + C{O_2}\) 

       +2                                          +4

(4) \(CO + F{{\rm{e}}_3}{O_4}\) \(3F{\rm{e}} + 4C{O_2}\)

          +2                                               +4

(5) \(CO + {I_2}{O_5}\) \({I_2}\) + \(5C{O_2}\)

         +2                                       +4

Trong các phản ứng này CO thể hiện tính khử.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay