Bài tập 4.33 trang 33 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 4.32. 1. Trong số các chất hữu cơ đã đ... DeHocTot.com

Bài tập 4.33 trang 33 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


4.32. 1. Trong số các chất hữu cơ đã được học ở lớp 9, hãy kể ra 2 cặp chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có cùng công thức đơn giản nhất.

2. Viết công thức cấu tạo của 2 chất có cùng công thức phân tử C4H10 và của 2 chất có cùng công thức phân tử C2H60.

Hướng dẫn trả lời:

4.32.   

1. Axetilen C2H2 và benzen C6H6 có cùng công thức đơn giản nhất là CH.

Axit axetic C2H402 và glucozơ C6H1206 có cùng công thức đơn giản nhất là CH20.

2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 ;

    CH- CH- OH và CH- O - CH3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay