Bài tập 4.5 Trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa Học 11 - 4.5. Khi oxi hoá hoàn toàn 5,00 gam một hợp... DeHocTot.com

Bài tập 4.5 Trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa Học 11

Hóa học


4.5. Khi oxi hoá hoàn toàn 5,00 gam một hợp chất hữu cơ, người ta thu được 8,40 lít C02 (đktc) và 4,50 g H20.

Xác định phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ đó.

Hướng Dẫn Trả Lời:

Nguyên tố C chiếm 90% và nguyên tố H chiếm 10% về khối lượng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay