Bài tập 4.7 Trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa Học 11 - 4.7. Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ... DeHocTot.com

Bài tập 4.7 Trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa Học 11

Hóa học


4.7. Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g H20 ; 6,72 lít C02 và 0,56 lít N2 (các thể tích đo ở đktc). Tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong chất X. 

Hướng dẫn trả lời:

Chất X chắc chắn có C, H, N ; có thể có O.

Khối lượng C : \(\frac{{12,0.6,72}}{{22,4}}\) = 3,60(g);

Khối lượng H : \(\frac{{2,0.2,25}}{{18,0}}\) = 0,25 (g);

Khối lượng N : \(\frac{{28,0.0,56}}{{22,4}}\) = 0,700 (g);

Khối lượng O : 6,15 - 3,60 - 0,25 - 0,700 = 1,60 (g).

% về khối lượng của C : \(\frac{{3,6}}{{6,15}}\). 100% = 58,5%.

% về khối lượng của H : \(\frac{{0,25}}{{6,15}}\). 100% = 4,1%.

% về khối lượng của N : \(\frac{{0.7}}{{6.15}}\). 100% = 11,4%.

% về khối lượng của O : \(\frac{{1,6}}{{6,15}}\). 100% = 26,0%.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay