Bài tập 5.12 trang 37 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 5.12. Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một... DeHocTot.com

Bài tập 5.12 trang 37 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.12. Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một ankan phải dùng vừa hết 3,64 lít \({O_2}\) (lấy ở đktc).

1. Xác định công thức phân tử của ankan đó.

2. Viết công thức cấu tạo các đổng phân ứng với công thức phân tử đó. Ghi tên tương ứng.

Hướng dẫn trả lời:

1. \({C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

Theo phương trình : Cứ (14n + 2) gam ankan tác dụng với \(\frac{{3n + 1}}{2}\) mol 02

Theo đẩu bài : Cứ 1,45 gam ankan tác dụng với \(\frac{{3,64}}{22,4}\) mol 02

\(\frac{{14n + 2}}{{1,45}} = \frac{{3n + 1}}{{{{3,25.10}^{ - 1}}}} \Rightarrow n = 4\)

CTPT: \({C_4}{H_{10}}\)

2. CTCT : CH3 -CH2 -CH2 -CH3 

                    butan                    

 

isobutan (2-metylpropan)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay