Bài tập 5.13 trang 37 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 5.13. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8 g một an... DeHocTot.com

Bài tập 5.13 trang 37 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.13. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8 g một ankan, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành khối lượng C02 nhiều hơn khối lượng H20 là 2,8 g.

1. Xác định công thức phân tử của ankan mang đốt.

2. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các đồng phân ứng với công thức phân tử đó.

Hướng dẫn trả lời:

1. \({C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

Khi đốt (14n + 2) g ankan thì khối lượng C02 thu được nhiều hơn khối lượng H20 là 44n - 18(n + 1) = (26n - 18) g.

\(\frac{{14n + 2}}{{1,8}} = \frac{{26n - 18}}{{2,8}} \Rightarrow n = 5\)

CTPT: C5H12

2. CTCT : CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3

                             pentan

2-metylbutan (isopentan)

2,2-đimetylpropan (neopentan)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay