Bài tập 5.21 trang 39 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 5.21. Viết công thức cấu tạo của :1. 1... DeHocTot.com

Bài tập 5.21 trang 39 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.21. Viết công thức cấu tạo của :

1. 1,1-đimetylxiclopropan;

2. 1-etyl-1-metylxiclohexan;

3. 1-metyl-4-isopropylxiclohexan.

 

Hướng dẫn trả lời:

1. 

2. 

3. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay