Bài tập 5.22 trang 39 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 5.22. Một monoxiclohexan có tỉ khối hơi s... DeHocTot.com

Bài tập 5.22 trang 39 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.22. Một monoxiclohexan có tỉ khối hơi so với nitơ bằng 3.

1. Xác định công thức phân tử của xicloankan đó.

2. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các xicloankan ứng với công thức phân tử tìm được.

Hướng dẫn trả lời:

1. \(\begin{array}{l}
{C_n}{H_{2n}} = 28.3 = 84\\
14n = 84 \Rightarrow n = 6
\end{array}\)

CTPT: \({C_6}{H_{12}}\)

Các CTCT:

                       

xiclohexan            metylxiclopentan      1,1-đimetylxiclobutan  

       

1,2-đimetylxiclobutan     1,3 đimetyl xiclobutan

   

etylxiclobutan                            1,2,3-trimetylxiclopropan

                 

 1,1,2-trimetylxiclopropan       1-etyl-2-metylxiclopropan

       

1-etyl-1-metylxiclopropan     

 

propylxiclopropan

isopropylxiclopropande-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay