Bài tập 6.18 trang 44 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.18. Chất A là một ankađien liên hợp có... DeHocTot.com

Bài tập 6.18 trang 44 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.18. Chất A là một ankađien liên hợp có mạch cacbon phân nhánh. Để đốt cháy hoàn toàn 3,4 g A cần dùng vừa hết 7,84 lít 02 lấy ở đktc.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất A.

Hướng dẫn trả lời:

\({C_n}{H_{2n - 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 1){H_2}O\)

Theo phương trình : Cứ (14n - 2) g ankađien tác dụng với \(\frac{{3n + 1}}{2}\) mol 02.

Theo đầu bài : Cứ 3,4 g ankađien tác dụng với 0,35 mol 02.

\(\frac{{14n - 2}}{{3,4}} = \frac{{3n - 1}}{{2.0,35}} \Rightarrow n = 5\)

Công thức phân tử : C5H8 ;

Công thức cấu tạo : de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay