Bài tập 6.34 trang 48 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.34. Viết phương trình hoá học của cá... DeHocTot.com

Bài tập 6.34 trang 48 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.34. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế PVC xuất phát từ các chất vô cơ : CaO, HCl H20, C.

Hướng dẫn trả lời:

\(CaO + 3C\)  \(Ca{C_2} + CO\)

\(Ca{C_2} + 2{H_2}O \to Ca{(OH)_2} + {C_2}{H_2} \uparrow \)

 \(C{H_2} = CH - Cl\)

\(nC{H_2} = CH - Cl\) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay