Bài tập 6.37 trang 49 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.37. Trình bày phương pháp hoá học để... DeHocTot.com

Bài tập 6.37 trang 49 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.37. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các hiđrocacbon sau :

1. axetilen và metan ;   

2. axetilen và etilen ;

3. axetilen, etilen và metan ;               

4. but-1-in và but-2-in.

Hướng dẫn trả lời:

1. Dùng phản ứng với nước brom.

2. Dùng phản ứng với dung dịch AgN03 trong amoniac.

3. Dùng phản ứng với dung dịch AgN03 trong amoniac sau đó dùng phản ứng với nước brom.

4. Dùng phản ứng với dung dịch AgN03 trong amoniac.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay