Bài tập 6.38 trang 49 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.38. Cho biết phương pháp làm sạch chấ... DeHocTot.com

Bài tập 6.38 trang 49 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.38. Cho biết phương pháp làm sạch chất khí:

1. metan lẫn tạp chất là axetilen và etilen ;

2. etilen lẫn tạp chất là axetilen.

Hướng dẫn trả lời:

1. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước brom (lấy dư). Sau đó dẫn metan đi qua H2S04 đặc để làm khô.

2. Dẫn hỗn hợp khí đi qua lượng dư dung dịch AgN03 trong amoniac. Sau đó dẫn etilen đi qua H2S04 đặc để làm khô.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay