Bài tập 6.6 trang 42 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.6. Trình bày phương pháp hoá học để ... DeHocTot.com

Bài tập 6.6 trang 42 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.6. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt ba khí : etan, etilen và cacbon đioxit.

Hướng dẫn trả lời:

Thử với nước brom, khí nào làm mất màu nước brom là etilen :

\({C_2}{H_4} + B{{\rm{r}}_2} \to {C_2}{H_4}B{{\rm{r}}_2}\)

Hai khí còn lại đem thử với nước vôi trong ; chất nào làm dung dịch vẩn dục là C02 :

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay