Bài tập 6.8 trang 42 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.8. 0,7 g một anken có thể làm mất màu ... DeHocTot.com

Bài tập 6.8 trang 42 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.8. 0,7 g một anken có thể làm mất màu 16,0 g dung dịch brom (trong CCl4) có nồng độ 12,5%.

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết công thức cấu tạo của tất cả các đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử tìm được. Ghi tên từng đồng phân.

Hướng dẫn trả lời:

1.   \({C_n}{H_{2n}} + B{{\rm{r}}_2} \to {C_n}{H_{2n}}B{{\rm{r}}_2}\)

Số mol anken = số mol Br2 = \(\frac{{16.12,5}}{{100.160}}\) = 0.0125 (mol).

Khối lượng 1 mol anken = \(\frac{{0,7}}{{0,0125}}\) = 56 (g).

14n = 56 \( \Rightarrow \) n = 4 \( \Rightarrow \) C4H8.

2. CH2 = CH - CH2 - CH3 ;       CH3 - CH = CH - CH

   but-1-en                                        but-2-en

              

2-metylpropen                               xiclobutan

metylxiclopropan

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay