Bài tập 6.9 trang 42 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 6.9 trang 42 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.9. Hỗn hợp khí A chứa eten và hiđro. Tỉ khối của A đối với hiđro là 7,5. Dẫn A đi qua chất xúc tác Ni nung nóng thì A biến thành hỗn hợp khí B có tỉ khối đối với hiđro là 9.

Tính hiệu suất phản ứng cộng hiđro của eten.

Hướng dẫn trả lời:

Giả sử trong 1 mol hỗn hợp A có x mol C2H4 và (1 - x) moỉ H2.

MA = 28x + 2(1 - x) = 7,5.2 = 15 (g/mol) ;

\( \Rightarrow \) x = 0,5.

Giả sử khi dẫn 1 mol A qua chất xúc tác Ni, có n mol \({C_2}{H_4}\) tham gia phản ứng :

C2H4 + H2 \( \Rightarrow \) C2H6

n mol    n mol     n mol

Số mol khí còn lại trong hỗn hợp B là (1 - n) mol. Theo định luật bảo toàn khối lượng :

mB = mA= 15 g.

Khối lượng của 1 mol B : MB = \(\frac{{15}}{{1 - n}}\) = 9.2 = 18(g/mol) \( \Rightarrow \) n = 1

Hiệu suất phản ứng : H = \(\frac{1}{{6.0,5}}\). 100% = 33,33%.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay