Bài tập 7.11 trang 51 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.11. Có thể điều chế toluen bằng phả... DeHocTot.com

Bài tập 7.11 trang 51 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.11. Có thể điều chế toluen bằng phản ứng đehiđro hoá - đóng vòng đối với heptan ở 500°C, 30 - 40 atm, chất xúc tác Cr203 /\(A{l_2}{O_3}\).

1. Viết phương trình hoá học của phản ứng (các chất hữu cơ viết bằng công thức cấu tạo).

2. Tính khối lượng toluen thu được nếu phản ứng tạo ra 336 lít H2 (đktc).

 

Hướng dẫn trả lời:

1. \(C{H_3} - {{\rm{[}}C{H_2}{\rm{]}}_5} - C{H_3}\)  + \(4{H_2}\)

2. Số mol toluen = \(\frac{1}{4}\) số mol \({H_2} = \frac{1}{4}.\frac{{336}}{{22,4}}\) = 3,75 (mol).

Khối lượng toluen là : 3,75.92 = 345 (g)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay