Bài tập 7.22 trang 54 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.22. Khi chưng cất một loại dầu mỏ, 15... DeHocTot.com

Bài tập 7.22 trang 54 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.22. Khi chưng cất một loại dầu mỏ, 15% (khối lượng) dầu mỏ chuyển thành xăng và 60% khối lượng chuyển thành mazut. Đem crăckinh mazut đó thì 50% (khối lượng) mazut chuyển thành xăng. Hỏi từ 500 tấn dầu mỏ đó qua hai giai đoạn chế biến, có thể thu được bao nhiêu tấn xăng ?

Hướng dẫn trả lời:

Khối lượng xăng thu được nhờ chưng cất:

500. \(\frac{{15}}{{100}}\) =75 (tấn).

Khối lượng mazut là : 500. \(\frac{{60}}{{100}}\) = 300 (tấn).

Khối lượng xăng thu được nhờ crăckinh là :

300. \(\frac{{50}}{{100}}\) = 150 (tấn).

Khối lượng xăng thu được tổng cộng là :

150 + 75 = 225 (tấn).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay