Bài tập 7.5 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.5. Hoàn thành các phương trình hoá học ... DeHocTot.com

Bài tập 7.5 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.5. Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Viết các chất sản phẩm hữu cơ ở dạng công thức cấu tạo và kèm theo tên.

1. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)   

2. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)  

 3. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + C{l_2}\)  

4. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + {H_2}\)(dư)  

5. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + KMn{O_4}\)(dd)  

 

Hướng dẫn trả lời:

. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)   + HCl

                                                clobenzen(phenyl clorua)

2. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)  

 1,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan

3. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + C{l_2}\)   + HCl

benzyl clorua

4. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + {H_2}\)(dư)  

metylxiclohexan

5. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + KMn{O_4}\)(dd)   + \(2Mn{O_2} + KOH + {H_2}O\)

  kali benzoatde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay