Bài tập 7.6 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.6. Benzen không tác dụng với dung dịch ... DeHocTot.com

Bài tập 7.6 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.6. Benzen không tác dụng với dung dịch Br2 và dung dịch KMn04 nhưng stiren thì có phản ứng với cả hai dung dịch đó.

1. Giải thích vì sao stiren có khả năng phản ứng đó.

2. Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng đó.

 

Hướng dẫn trả lời:

1. Vì stiren có liên kết đôi ở nhánh vinyl.

2. \({C_6}{H_5} - CH = C{H_2} + B{{\rm{r}}_2} \to \) 

 

\(3{C_6}{H_5} - CH = C{H_2} + 2KMn{O_4} + 4{H_2}O \to \)  + \(2Mn{O_2} + KOH\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay