Bài tập 7.7 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.7. Chất A là một đồng đẳng của ben... DeHocTot.com

Bài tập 7.7 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.7. Chất A là một đồng đẳng của benzen. Để đốt cháy hoàn toàn 13,25 g chất A cần dùng vừa hết 29,40 lít 02 (đktc).

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết các công thức cấu tạo có thể có của chất A. Ghi tên ứng với mỗi công thức cấu tạo đó.

Hướng dẫn trả lời:

1. \({C_n}{H_{2n - 6}} + \frac{{3n - 3}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 3){H_2}O\)

Theo phương trình: Cứ (14n - 6)g A tác dụng với \(\frac{{3n - 3}}{2}\) mol \({O_2}\)

Theo đầu bài: Cứ 13,24g A tác dụng với \(\frac{{29,4}}{{22,4}}\) = 1,3125 mol \({O_2}\)

Ta có \(\frac{{14n - 6}}{{13,25}} = \frac{{3n - 3}}{{2.1,3125}} \Rightarrow n = 8 \Rightarrow \) CTPT: \({C_8}{H_{10}}\)

2. Các công thức cấu tạo

 

1,2-đimetylbenzen           1,3-đimetylbenzen 

                     

1,4-đimetylbenzen                 etylbenzende-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay