Bài tập 8.13 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.13. Từ ancol propylic và các chất vô cơ,... DeHocTot.com

Bài tập 8.13 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.13. Từ ancol propylic và các chất vô cơ, có thể điều chế propen, propyl bromua, đipropyl ete. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các chuyển hoá đó.

 

Hướng dẫn trả lời:

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH\)  \(C{H_3} - CH = C{H_2} + {H_2}O\)

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH + HB{\rm{r}}\)  \(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - B{\rm{r}} + {H_2}O\)

\(2C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH\)  \(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - O - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3} + {H_2}O\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay