Bài tập 8.15 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 8.15 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.15. Chất X là một ancol không no đơn chức, phân tử có 1 liên kết đôi. Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g X cần dùng vừa hết 2,24 lít \({O_2}\) (đktc).

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và tên chất X.

Hướng dẫn trả lời:

Chất X có dạng CnH2n-1OH, CTPT là CnH2nO

\({C_n}{H_{2n}}O + \frac{{3n - 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

Theo phưomg trình : Cứ (14n + 16) g X tác dụng với \(\frac{{3n - 1}}{2}\) mol \({O_2}\)

Theo đầu bài: Cứ 1,45 g X tác dung với \(\frac{{2,24}}{22,4}\) = 0,1 (mol) \({O_2}\).

\(\frac{{14n + 16}}{{1,45}} = \frac{{3n - 1}}{{2.0,1}} \Rightarrow n = 3\)

CTPT : C3H60.

CTCT : CH2 = CH - CH2 - OH ( propenol )de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay