Bài tập 8.24 trang 61 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.24. Chứng minh rằng trong phân tử phenol ... DeHocTot.com

Bài tập 8.24 trang 61 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.24. Chứng minh rằng trong phân tử phenol C6H5OH, gốc -C6H5 đã có ảnh hưởng đến tính chất của nhóm -OH và nhóm -OH đã có ảnh hưởng đến tính chất của gốc -C6H5.

Hướng dẫn trả lời:

- So sánh C2H5OH với C6H5OH, ta thấy :

C2H5OH không tác dụng với NaOH ;

C6H5OH tác dụng dễ dàng với dung dịch NaOH

C6H5OH + NaOH \( \to \) C6H5ONa + H20

Vậy : Gốc - C6H5 đã làm tăng khả năng phản ứng của nguyên tử H thuộc nhóm -OH trong phân tử phenol so với trong phân tử ancol.

- So sánh C6H6 với C6H5OH, ta thấy :

C6H6 không tác dụng với nước brom ;

C6H5OH tác dụng với nước brom tạo ra kết tủa trắng :

 + \(3B{{\rm{r}}_2} \to \)  + 3HBr

Vậy : Do ảnh hưởng của nhóm OH, nguyên tử H của gốc - C6H5 trong phân tử phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong phân tử C6H6.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay