Bài tập 8.27 trang 62 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.27. Để đốt cháy hoàn toàn 2,70 g chất... DeHocTot.com

Bài tập 8.27 trang 62 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.27. Để đốt cháy hoàn toàn 2,70 g chất hữu cơ A phải dùng vừa hết 4,76 lít 02 (đktc). Sản phẩm thu được chỉ có C02 và H20 trong đó khối lượng C02 hơn khối lượng H20 5,9 g.

1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

2. Xác định công thức phân tử biết rằng phân tử khối của A nhỏ hơn phân tử khối của glucozơ (C6H1206).

3. Viết các công thức cấu tạo có thể có của A biết rằng A là hợp chất thơm. Ghi tên ứng với mỗi công thức.

4. Chất A có tác dụng với Na và với NaOH được không ?

Hướng dẫn trả lời:

1. CTĐGN là \({C_7}{H_8}O\)

2. CTPT là \({C_7}{H_8}O\)

3. Có 5 CTCT phù hợp :

 2-metylphenol( \({A_1}\) ) ;  3-metylphenol ( \({A_2}\) ) ;  4-metylphenol ( \({A_3}\) ) ;  ancol benzylic ( \({A_4}\) ) ;  metyl phenyl ete ( \({A_5}\) )

4. Có phản ứng với Na : \({A_1},{A_2},{A_3},{A_4};\)

Có phản ứng với dung dịch NaOH : \({A_1},{A_2},{A_3}.\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay