Bài tập 8.31 trang 63 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.31. Cho chất  lần lượt tác dụng với... DeHocTot.com

Bài tập 8.31 trang 63 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.31. Cho chất  lần lượt tác dụng với

1. Na ;

2. dung dịch NaOH ;

3. dung dịch HBr ;

4. CuO (đun nóng nhẹ).

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn trả lời:

1. \(HO - {C_6}{H_4} - C{H_2}OH + 2Na\) \( \to \) \(Na - O - {C_6}{H_4} - C{H_2} - ONa + {H_2}\)

2. \(HO - {C_6}{H_4} - C{H_2}OH + NaOH\) \( \to \) \(NaO - {C_6}{H_4} - C{H_2}OH + {H_2}O\)

3. \(HO - {C_6}{H_4} - C{H_2}OH + HB{\rm{r}}\) \( \to \) \(HO - {C_6}{H_4} - C{H_2}B{\rm{r}} + {H_2}O\)

4. \(HO - {C_6}{H_4} - C{H_2}OH + CuO\) \( \to \) \(HO - {C_6}{H_4} - CHO + Cu + {H_2}O\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay