Bài tập 8.5 trang 57 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.5. Viết phương trình hoá học của các ... DeHocTot.com

Bài tập 8.5 trang 57 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.5. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây :

Ở đây A và B là các sản phẩm chính của phản ứng. Hãy viết các chất hữu cơ dưới dạng công thức cấu tạo


Hướng dẫn trả lời:

  \(C{H_3} - CH = CH - C{H_3} + KBr + {H_2}O\)

  de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay