Bài tập 9.12 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 9.12. Hỗn hợp M chứa ba chất hữu cơ A, ... DeHocTot.com

Bài tập 9.12 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.12. Hỗn hợp M chứa ba chất hữu cơ A, B và C là 3 đồng phân của nhau. A là anđehit đơn chức, B là xeton và C là ancol. Đốt cháy hoàn toàn 1,45 g hỗn hợp M, thu được 1,68 lít khí C02 (đktc) và 1,35 g \({H_2}O\).

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của A, B và C.

Hướng dẫn trả lời:

Ba chất A, B, C là đồng phân nên có CTPT giống nhau. A là anđehit đơn chức nên phân tử A chỉ có 1 nguyên tử oxi. Vậy A, B và C có công thức phân tử CxHyO. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M :

\({C_x}{H_y}O + (x + \frac{y}{4} - \frac{1}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

Theo phương trình : (12x + y + 16) g M tạo ra x mol C02 và \(\frac{y}{2}\) mol \({H_2}O\)

Theo đầu bài : 1,45 g M tạo ra \(\frac{1,68}{22,4}\) mol C02 và \(\frac{1,35}{18}\) mol \({H_2}O\)

\(\frac{{12{\rm{x}} + y + 16}}{{1,45}} = \frac{x}{{0,075}} = \frac{y}{{0,15}}\)

\( \Rightarrow \) x = 3 ; y = 6.

CTPT của A, B và C là C3H60.

A là  (propanal) ;

B là  (propanon hay axeton) ;

C là CH2 = CH - CH2 - OH (propenol).

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay