Bài tập 9.18 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 9.18 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.18. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các axit cacboxylic có cùng công thức phân tử C5H10O2.

Hướng dẫn trả lời:

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - COOH ( axit pentanoic )

 ( axit 3-metylbutanoic )

 ( axit 2-metylbutanoic )

 ( axit 2,2-đimetylpropanoic )de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay