Bài tập 9.19 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 9.19. Người ta có thể điều chế axit axe... DeHocTot.com

Bài tập 9.19 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.19. Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong các hiđrocacbon dưới đây (cùng với các chất vô cơ cần thiết) :

1. metan ;

2. etilen ;

3. axetilen ;

4. butan.

Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các quá trình đó, có ghi rõ điểu kiện phản ứng.

Hướng dẫn trả lời:

1. Từ \(C{H_4}\)

\(2C{H_4}\)   + \(3{H_2}\)

 + \({H_2}O\)  

\(2C{H_3} - CHO + {O_2}\)  \(2C{H_3}COOH\)

2. Từ \({C_2}{H_4}\)

\({C_2}{H_4} + HOH\)  \(C{H_3} - C{H_2} - OH\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\)  \(C{H_3}COOH + {H_2}O\)

3. Từ \({C_2}{H_2}\) : Hai phản ứng cuối ở phần 1.

4. Từ \({C_4}{H_{10}}\) :

\(2C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3} + 5{O_2}\)  \(4C{H_3}COOH + 2{H_2}O\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay