Bài tập 9.20 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 9.20. Dung dịch axit fomic 0,092% có khối lư... DeHocTot.com

Bài tập 9.20 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.20. Dung dịch axit fomic 0,092% có khối lượng riêng xấp xỉ 1 g/ml. Trong dịch đó, chỉ có 5,0% số phân tử axit fomic phân li thành ion.

Hãy tính pH của dung dịch đó.

Hướng dẫn trả lời:

9.20.   Khối lượng của 1 lít (1000 ml) dung dịch axit fomic 0,092% là 1000 g. trong đó khối lượng của axit fomic là :

\(1000.\frac{{0,092}}{{100}} = 0,92(g)\)

và số mol axit fomic là : \(\frac{{0,92}}{{46}}\) = 0,02 (mol).

Số mol axit fomic phân li thành ion là : \(0,02.\frac{5}{{100}}\) = 0,001 (mol).

\(HCOOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HCO{O^ - } + {H^ + }\)

0,001 mol                             0,001 mol

Nồng độ [H+] = 0,001 mol/l = \({1.10^{ - 3}}\) mol/l. Vậy pH = 3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay