Bài tập 9.32 trang 70 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 9.32 trang 70 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.30. Anđehit axetic có thể khử được đồng(II) hiđroxit trong môi trường kiềm (natri hiđroxit) tạo ra kết tủa đồng(I) oxit có màu đỏ gạch.

Hãy viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng nói trên.

 

Hướng dẫn trả lời:

 \( + 2Cu{(OH)_2} + NaOH \to \) \(C{H_3}COONa + C{u_2}O + 3{H_2}O\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay