Bài tập 9.37 trang 71 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 9.37. Có 4 bình (không ghi nhãn), mỗi bình ... DeHocTot.com

Bài tập 9.37 trang 71 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.37. Có 4 bình (không ghi nhãn), mỗi bình đựng 1 trong các dung dịch (dung môi là nước) : propan-1-ol, propanal, axit propanoic và axit propenoic.

Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết các dung dịch đó. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Hướng dẫn trả lời:

Cho 4 dung dịch thử phản ứng với dung dịch AgN03 trong amoniac ; dung dịch nào có phản ứng tráng bạc là dung dịch propanal (3 dung dịch còn lại không phản ứng) :

C2H5CHO\ + 2AgN03 + 3NH3 + H20 \( \to \) C2H5COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag\( \downarrow \)

Thử 3 dung dịch còn lại với nước brom, chỉ có axit propenoic làm mất màu nước brom :

CH2 = CH - COOH + Br2 \( \to \) CH2Br - CHBr - COOH

Thử 2 dung dịch còn lại với CaC03, chỉ có axit propanoic hoà tan CaC03 tạo ra chất khí:

2C2H5COOH + CaC03 \( \to \) (C2H5COO)2Ca + H20 + C02\( \uparrow \) 

Dung dịch cuối cùng là dung dịch propan-1-ol.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay