Bài tập 9.8 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 9.8. Viết công thức cấu tạo và tên tấ... DeHocTot.com

Bài tập 9.8 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.8. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các anđehit và các xeton có cùng công thức phân tử C5H10O.

Hướng dẫn trả lời:

Các anđehit:

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CHO ( pentanal )

 ( 2-metylbutanal )

 ( 3-metylbutanal )

 ( 2,2-đimetylpropanal )

Các xeton :

 ( pentan-2-on )

 ( pentan-3-on )

 ( 3-metylbutan-2-ol )

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay