Bài tập 9.9 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 9.9. Viết các phương trình hoá học của ... DeHocTot.com

Bài tập 9.9 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.9. Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic xuất phát từ mỗi hiđrocacbon sau đây :

1. Axetilen ;             

2. Etilen ;

3. Etan ;                           

4. Metan. 

Hướng dẫn trả lời:

1. + \({H_2}O\)  

2. \(2C{H_2} = C{H_2} + {O_2}\)  \(2C{H_3} - CHO\)

3. \(C{H_3} - C{H_3}\)  \(C{H_2} = C{H_2} + {H_2}\)

Sau đó có phản ứng 2.

4. \(2C{H_4}\)   + \(3{H_2}\)

Sau đó có phản ứng 1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay