Bài tập trắc nghiệm 1.1, 1.2 trang 3 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 1.1, 1.2 trang 3 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.1. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?

A. HCl.                                      

B. HF.

C. HI.    

D. HBr.

2. Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?

A. NaI \({2.10^{ - 3}}\)M.                       

B. NaI \({1.10^{ - 2}}\)M.

C. NaI \({1.10^{ - 1}}\)M.                         

D. NaI \({1.10^{ - 3}}\)M.

Hướng dẫn trả lời:

1.1. B

1.2. Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay