Bài tập trắc nghiệm 1.15, 1.16, 1.17 trang 5 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.15. Giá trị tích số ion của nước ph... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 1.15, 1.16, 1.17 trang 5 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.15. Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào :

A. áp suất.                                      

B. nhiệt độ.

C. sự có mặt của axit hoà tan.

D. sự có mặt của bazơ hoà tan.

1.16. Hoà tan một axit vào nước ở 25°C, kết quả là

A. [H+] < [OH-].                              

B. [H+] = [OH-].

C. [H+] > [OH-].                        

D. [H+][OH-] > 1.10-14.

1.17. Dung dịch của một bazơ ở 25°C có :

A. [H+] = 1.10-7M.   

B. [H+] < 1.10-7M.

C. [H+] > 1.10-7M.                           

D. [H+][OH-] > 10-14

Hướng dẫn trả lời:

1.15. B

1.16. C

1.17. B

.com

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay