Bài tập trắc nghiệm 1.25, 1.26 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.25. Phản ứng nào trong số các phản ứ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 1.25, 1.26 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.25. Phản ứng nào trong số các phản ứng dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch có thể dùng để điều chế HF ?

A. H2 + F2 \( \to \) 2HF

B. NaHF2  NaF + HF

C. CaF2 + 2HCl  CaCl2 + 2HF

D. CaF2 + H2S04 (đặc)  CaS04\( \downarrow \) + 2HF\( \uparrow \)

1.26. Phản ứng tạo thành PbS04 nào dưới đây không phải là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ?

A. Pb(N03)2 + Na2S04 \( \to \) PbS04\( \downarrow \) + 2NaN03

B. Pb(OH)2 + H2S04 \( \to \) PbS04\( \downarrow \) + 2H20

C. PbS + 4H202 \( \to \) PbS04\( \downarrow \) + 4H20

D. (CH3COO)2Pb + H2S04 \( \to \) PbS04\( \downarrow \) + 2CH3COOH

Hướng dẫn trả lời:

1.25.  D. Phản ứng C cũng là phản ứng trao đổi ion và tạo ra HF, nhưng khi đun nóng cả HCl bay ra cùng với HF, nên không dùng để điều chế HF được.

1.26. Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay