Bài tập trắc nghiệm 1.37 trang 8 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.37. Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Vậ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 1.37 trang 8 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.37. Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Vậy nồng độ H+ trong đó là :

A. [H+] = 1.10-4M.

B. [H+] = 1.10-5M.

C. [H+] > 1.10-5M.                            

D. [H+] < 1.10-5M.

Hướng dẫn trả lời:

1.37. Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay