Bài tập trắc nghiệm 1.38, 1.39, 1.40 trang 9 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.38. Dung dịch axit mạnh một nấc X nồn... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 1.38, 1.39, 1.40 trang 9 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.38. Dung dịch axit mạnh một nấc X nồng độ 0,01 mol/l có pH = 2 và dung dịch bazơ mạnh một nấc Y nồng độ 0,01 mol/l có pH = 12. Vậy :

A. X và Y là các chất điện li mạnh.

B. X và Y là các chất điện li yếu.

C. X là chất điện li mạnh, Y là chất điện li yếu.

D. X là chất điện li yếu, Y là chất điện li mạnh.

1.39. Dung dịch axit mạnh \({H_2}S{O_4}\) 0,1M có :

A. pH = 1.       

B. pH < 1.

C. pH > 1.       

D. [H+] > 0,2M.

1.40. Có V lít dung dịch NaOH 0,6M. Những trường hợp nào dưới đây làm pH của dung dịch NaOH đó giảm xuống ?

1. Thêm V lít nước cất.

2. Thêm V lít dung dịch KOH 0,67M.

3. Thêm V lít dung dịch HCl 0,3M.

4. Thêm V lít dung dịch NaN03 0,4M.

 Hướng dẫn trả lời:

1.38. A

1.39. B

1.40. Các trường hợp 1, 3 và 4.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay