Bài tập trắc nghiệm 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 trang 29 sách bài tập(SBT) Hóa học 11 - 4.14. Hai chất  và  có A. Công thức ph... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 trang 29 sách bài tập(SBT) Hóa học 11

Hóa học


4.14. Hai chất  và  có 

A. Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.

B. Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều khác nhau.

C. Công thức phân tử giống nhau nhưng công thức cấu tạo khác nhau.

D. Công thức phân tử khác nhau và công thức cấu tạo giống nhau.

 

4.15. Hai công thức  và

 

A. là các công thức của hai chất có cùng công thức phân tử nhưng có công thức cấu tạo khác nhau.

B. là các công thức của hai chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có công thức cấu tạo tương tự nhau.

C. là các công thức của hai chất có công thức phân tử và công thức cấu tạo đều khác nhau.

D. chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.

4.16.   Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?

A. \(C{H_3}C{H_2}OC{H_3}\)

B. \(C{H_3}C{H_2}COOH\)

C. \(C{H_3}COC{H_3}\)

D. \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}OH\) 

4.17. \(C{H_3} - C{H_2} - OH\) và \(C{H_3} - O - C{H_3}\) khác nhau về điểm gì?

A. Công thức cấu tạo 

B. Công thức phân tử

C. Số nguyên tử cacbon

D. Tổng số liên kết cộng hóa trị

Hướng dẫn trả lời:

4.14. C 

4.15. D

4.16. B

4.17. A
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay