Bài tập trắc nghiệm 4.18 trang 30 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 4.18. Trong số 9 chất dưới đây, những c... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 4.18 trang 30 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


4.18. Trong số 9 chất dưới đây, những chất nào là đồng đẳng của nhau ? Những chất nào là đồng phân của nhau ?

1. \(C{H_3}C{H_2}C{H_3}\)

2. \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}Cl\)

3. \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_3}\)

4. \(C{H_3}CHClC{H_3}\)

5. \({(C{H_3})_2}CHC{H_3}\)

6. \(C{H_3}C{H_2}CH = C{H_2}\)

7. \(C{H_3}CH = C{H_2}\)

8. 

9. 

 

Hướng dẫn trả lời:

Các chất đồng đẳng :

(1)  và (3) ; (1) và (5) ; (6) và (7) ; (7) và (9).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay