Bài tập trắc nghiệm 5.1, 5.2, 5.3 trang 35 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 5.1. Cho các từ và cụm từ sau : ankan, xi... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 5.1, 5.2, 5.3 trang 35 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.1. Cho các từ và cụm từ sau : ankan, xicloankan, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, phản ứng thếHãy điền vào chỗ khuyết những từ thích hợp.

Hiđrocacbon mà phân tử chỉ có liên kết đơn được gọi là (1) ;

Hiđrocacbon no có mạch không vòng được gọi là (2) ;

Hiđrocacbon no có một mạch vòng được gọi là (3) ;

Tính chất hoá học đặc trưng của hiđrocacbon no là (4) .

5.2. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2 .

B. Tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan.

C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử.

D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

5.3. Chất  có tên là gì?

A. 3-isopropylpentan                               

B. 2-metyl-3-etylpentan

C. 3-etyl-2-metylpentan         

D. 3-etyl-4-metylpentan

Hướng dẫn trả lời:

5.1.

(1) : hiđrocacbon no ;                          

(2) : ankan ;

(3) : xicloankan ; 

(4) : phản ứng thế.

5.2. D.

5.3. C. 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay