Bài tập trắc nghiệm 5.18, 5.19, 5.20 trang 38 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 5.18. Mỗi nhận xét dưới đây đúng hay ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 5.18, 5.19, 5.20 trang 38 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.18. Mỗi nhận xét dưới đây đúng hay sai ?

1. Các monoxicloankan đều có công thức phân tử CnH2n.

2. Các chất có công thức phân tử CnH2n đều là monoxicloankan.

3. Các xicloankan đều chỉ có liên kết đơn.

4. Các chất chỉ có liên kết đơn đều là xicloankan.

5.19. Hợp chất dưới đây có tên là gì ?

A. 1-etyl-4,5-đimetylxiclohexan.

B. 1-etyl-3,4-đimetylxiclohexan.

C. 1,2-đimetyl-4-etylxiclohexan.                             

D. 4-etyl-1,2-đimetylxiclohexan.

5.20. Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Xiclohexan vừa có phản ứng thế, vừa có phản ứng cộng.

B. Xiclohexan không có phản ứng thế, không có phản ứng cộng.

C. Xiclohexan có phản ứng thế, không có phản ứng cộng.

D. Xiclohexan không có phản ứng thế, có phản ứng cộng.

Hướng dẫn trả lời:

5.18.   

1 - Đúng.

2 - Sai,  

3 - Đúng.

4 - Sai.

5.19. D

5.20. Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay