Bài tập trắc nghiệm 5.25 trang 39 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 5.25. Nhận xét nào sau đây đúng ?A. Tấ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 5.25 trang 39 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.25Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Tất cả ankan và tất cả xicloankan đêu không tham gia phản ứng cộng.

B. Tất cả ankan và tất cả xicloankan đểu có thể tham gia phản ứng cộng.

C. Tất cả ankan không tham gia phản ứng cộng nhưng một số xicloankan lại có thể tham gia phản ứng cộng.

D. Một số ankan có thể tham gia phản ứng cộng và tất cả xicloankan không thể tham gia phản ứng cộng.

Hướng dẫn trả lời:

5.25. Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay