Bài tập trắc nghiệm 5.26 trang 40 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 5.26 trang 40 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.26. Các ankan không tham gia loại phản ứng nào cho dưới đây ?

A. Phản ứng thế                                  

B. Phản ứng cộng

C. Phản ứng tách                                  

D. Phản ứng cháy

Hướng dẫn trả lời:

5.26. Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay