Bài tập trắc nghiệm 6.20, 6.21 trang 45 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.20. Ghép tên chất với công thức cấu ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 6.20, 6.21 trang 45 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.20. Ghép tên chất với công thức cấu tạo cho đúng.

Tên chất

Công thức cấu tạo

1

4-etyl-2-metylhexan

A

 \({(C{H_3})_3}CC{H_2}C{(C{H_3})_3}\)

2

1,1-etylmetylxiclopropan

B

 \({(C{H_3})_2}CHC{H_2}CH{(C{H_2}C{H_3})_2}\)

3

3,3-dimetylbut-1-en

C

 \({(C{H_3})_2}C = C{(C{H_3})_2}\)

4

divinyl

D

 \(C{H_2} = CHC{(C{H_3})_3}\)

5

isopropylxiclopropan

E

 \(C{H_2} = CHC(C{H_3}) = C{H_2}\)

6

isopren

G

 

7

2,2,4,4-tetrametylpentan

H

 

8

2,3-dimetylbut-2-en

I

 \(C{H_2} = CHCH = C{H_2}\)

 6.21.   Hợp chất CM2 - CH - CH - CH = CH2 có tên là gì ?  

A. 2-etyl-3-metylpent-4-en.                 

B. 4-etyl-3-metylpen-1-en.

C. 3,4-đimetyl-hex-5-en.                     

D. 3,4-đimetyl-hex-1-en.

Hướng dẫn trả lời:

6.20. 

7-A ; 1-B ; 8-C ; 3-D ; 6-E ; 2-G ; 5-H ; 4-I

6.21. D

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay