Bài tập trắc nghiệm 6.22, 6.23 trang 45 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.22. Hợp chất  có tên là gì ?A. 3-metyl... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 6.22, 6.23 trang 45 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.22. Hợp chất  có tên là gì ?

A. 3-metylhex-1,2-đien.                       

B. 4-metylhex-1,5-đien.

C. 3-metylhex-l,4-đien.                        

D. 3-metylhex-1,3-đien.

6.23. Trong các chất dưới đây, chất nào là ankađien liên hợp ?

A. CH2 = CH - CH2 - CH = CH2

B. 

C. CH2 = CH - CH2 - CH = CH - CH3

D. CH2 = C = CH2

Hướng dẫn trả lời:

6.22. C

6.23. Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay