Bài tập trắc nghiệm 6.4, 6.5 trang 42 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 6.4, 6.5 trang 42 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.1. Hợp chất 2,4-đimetylhex-1-en ứng với công thức cấu tạo nào cho dưới đây ?

A. 

B. 

C. 

D. 

6.2. Để phân biệt etan và eten, dùng phản ứng nào cho dưới đây là thuận tiện nhất ?

A. Phản ứng đốt cháy

B. Phản ứng cộng với hiđro

C. Phản ứng với nước brom

D. Phản ứng trùng hợp

Hướng dẫn trả lời:

6.4. B                  

6.5. C

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay