Bài tập trắc nghiệm 7.12, 7.13 trang 51 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.12. Có bốn tên gọi : o-xilen, o-đimetylb... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 7.12, 7.13 trang 51 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.12. Có bốn tên gọi : o-xilen, o-đimetylbenzen, 1,2-đimetylbenzen, etylbenzen. Đó là tên của

A. 1 chất.                

B. 2 chất.                  

C. 3 chất.                 

D. 4 chất.

7.13. Có 5 công thức cấu tạo:

    

Đó là công thức của mấy chất ? 

A. 1 chất.                

B. 2 chất.                  

C. 3 chất.                 

D. 4 chất.

Hướng dẫn trả lời:

7.12. B

7.13. Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay