Bài tập trắc nghiệm 7.20, 7.21 trang 53 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.20. Bốn công việc chính của việc chế... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 7.20, 7.21 trang 53 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.20. Bốn công việc chính của việc chế biến dầu mỏ (xử lí sơ bộ, chưng cất, crăckinh, rifominh) có nội dung là gì ?

Công việc

Nội dung

1

Xử lí sơ bộ

A

“Bẻ gãy” phân tử hidrocacbon mạch dài, tạo thành các phân tử hidrocacbon mạch ngắn hơn nhờ tác dụng của nhiệt hoặc của xúc tác và nhiệt.

2

Chưng cất

B

Dùng xúc tác và nhiệt làm biến đổi cấu trúc của hidrocacbon từ mạch cacbon không nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm.

3

Crăckinh

C

Loại bỏ nước, muối, phá nhũ tương,...

4

Rifominh

D

Tách dầu mỏ thành những sản phẩm khác nhau dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau của các hidrocacbon có trong dầu mỏ.

 

7.21. Hãy ghép tên khí với nguồn khí cho phù hợp.

Loại khí

Nguồn

1

Khí thiên nhiên

A

Thu được khi nung than mỡ trong điều kiện không có không khí.

2

Khí mỏ dầu

B

Thu được khi chế biến dầu mỏ bằng phương pháp crăckinh.

3

Khí Crăckinh

C

Khai thác từ các mỏ khí.

4

Khí lò cốc

D

Có trong các mỏ dầu.

Hướng dẫn trả lời:

7.20

Bài 7.21

1

2

3

4

 

1

2

3

4

C

D

A

B

 

C

D

B

A
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay